Η decolab σας ευχαριστεί για την προτίμηση που δείξατε αγοράζοντας τα εξαιρετικής ποιότητας και σχεδιασμού προϊόντα που παρέχει στους πελάτες της μέσω των προμηθευτών της. Η decolab φρονίζει για κάθε προϊόν που τοποθετείται στο κατάστημά της, να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις/κανονισμούς για την ποιότητα και την ασφάλεια που ισχύουν σήμερα στις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Η decolab παρέχει στους πελάτες της εγγύηση στο πλήθος των παρεχόμενων/προβαλλόμενων προϊόντων της μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού της καταστήματος που διατηρεί στον σύνδεσμο www.decolab.biz. Η εγγύηση ισχύει για διαφορετική χρονική περίοδο, για συγκεκριμένα προϊόντα και αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου του παραστατικού αγοράς. Η εγγύηση αναγνωρίζεται και ισχύει για τον πρώτο ιδιοκτήτη του παρόντος προϊόντος που αγοράστηκε.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή των ελλαττωματικών εξαρτημάτων λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων εξ’ αρχής. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει κατά την κρίση της, αν θα εφαρμόσει την εγγύηση μέσω της επισκευής ή της αντικατάστασης του προϊόντος.

Οι όροι της εγγύησης παύουν να ισχύουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Μη προσκόμιση παραστατικού αγοράς
• Ζημία του υλικού που προκλήθηκε από απροσεξία ή κατά τη μεταφορά του
• Λόγω ακατάλληλης τοποθέτησης
• Μετατροπές, τροποποιήσεις, επισκευές ή/και παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
• Αμέλεια ή απρόσεκτη χρήση: για παράδειγμα παρουσιάστηκε φθορά του υλικού, λόγου χάρη της επινικέλωσης, λόγω μη εγκεκριμένων μεθόδων καθαρισμού
• Το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με όσα προβλέπονται στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησής του

Η ευθύνη της εταιρείας καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωματικού υλικού. Δεν καλύπτει έξοδα τοποθέτησης ή αποζημίωσης καθώς και ζημιές που τυχόν προκληθούν εξαιτίας του προϊόντος.

Για ορισμένες κατηγορίες/ομάδες προϊόντων ισχύει διαφορετική εγγύηση σε χρονική διάρκεια και όρους. Για αυτές τις ομάδες η εγγύηση θα αναλυθεί παρακάτω.

Όροι εγγύησης και οδηγίες για συγκεκριμένα προϊόντα

1. Πλακίδια
Σε όλα τα πλακίδια, όλων των κατηγοριών, δεν ισχύει εγγύηση. Ωστόσο, η decolab φροντίζει για την άριστη ποιότητά τους μέσα από τις εταιρείες κατασκευής οι οποίες συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα.
Η decolab δεν φέρει καμία ευθύνη για την μεταφορά, για την οποία εξουσιοδοτεί συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία. Η decolab φροντίζει για την επιλογή της μεταφορικής εταιρείας ώστε η μεταφορά να ολοκληρωθεί με ασφάλεια. Μετά την αποστολή κάθε παραγγελίας πλακιδίων δεν μπορεί να γίνει δεκτή επιστροφή για λόγους διασφάλισης της άριστης ποιότητας των υλικών.

Οδηγίες τοποθέτησης
Τα πλακίδια δεν προσφέρονται για τοποθέτηση από τον τελικό χρήστη. Για να γίνει η τοποθέτηση τους με σωστό τρόπο, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στο εσωτερικό, πρέπει να τοποθετηθούν σωστά από επαγγελματίες τοποθέτες. Ο επαγγελματίας τοποθέτης μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες τοποθέτησης που θα βρει στη συσκευασία των πλακιδίων.

Για την τοποθέτηση πλακιδίων με κόλλα, οι προς εφαρμογή επιφάνειες όπως δάπεδα, τοίχοι, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής (μπετόν, γυψοσανίδες, σοβάδες) πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες και λεκέδες από υλικά όπως λάδια, πολυουρεθάνη κα. Σαθρά υποστρώματα πρέπει να εξυγιαίνονται και στην συνέχεια να προχωρούμε στην εφαρμογή τοποθέτησης πλακιδίων.

Οι χώροι ανάμιξης των υλικών (συνήθως κουβάδες) πρέπει να είναι καθαροί και από υλικό που καθαρίζεται εύκολα. Η χρησιμοποίηση μεταλλικών μη γαλβανισμένων σωστά ή με προβλήματα (πχ σκουριές) κουβάδων και τενεκέδων κατά την ανάμιξη της κόλλας μπορεί να επηρεάσει το υλικό εξαιτίας αλκαλικών στοιχείων και ρύπων που αυτές συγκεντρώνουν.

Προσέχουμε τις χημικές συσχετίσεις των υλικών που μπορεί να επηρεάσουν την συγκόλληση. Αναφέροντας ένα παράδειγμα για να γίνει περισσότερο κατανοητό, δεν εφαρμόζουμε απευθείας σιλικόνη σε επιφάνεια από μπετόν και στη συνέχεια τοποθετούμε πλακάκια διότι με το πέρας του χρόνου αποκολλάται η σιλικόνη (ασύμβατο υλικό με το μπετόν) και είναι δυνατόν να εισχωρήσει υγρασία στο υπόβαθρο με αποτέλεσμα προβλήματα αποκόλλησης.

Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού

Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση είναι πρωταρχικής σημασίας για να διατηρηθεί το λούστρο των πλακιδίων και για να τα προστατέψετε από τυχόν φθορές. Το πρώτο βήμα είναι ο καθαρισμός σκόνης, ακαθαρσιών, λάσπης ή οτιδήποτε κάνει θαμπή την επιφάνειά τους. Ένα μαλακό σκούπισμα ή μια ηλεκτρική σκούπα είναι ιδανικά, καθώς δεν θα γρατζουνίσουν την επιφάνεια. Το σφουγγάρισμα με ζεστό νερό είναι απαραίτητο για τον καθαρισμό κεραμικών πλακιδίων.

Μερικές φορές μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε μια μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού μαζί με νερό, αλλά να θυμάστε ότι πρέπει να ξαναπλυθεί με φρέσκο νερό για να αφαιρέσετε κατάλοιπα. Αν επιλέξετε προϊόν καθαρισμού ειδικό για δάπεδα, προτιμήστε ένα ήπιο προϊόν από την αγορά. Μη χρησιμοποιείτε δυνατά, κυρίως όξινα καθαριστικά, αλκαλικά, διαλύματα χλωρίνης, κλπ., γιατί διαβρώνουν την επιφάνειά τους.

2. Καμπίνες ντους
Η εγγύηση καλύπτει το προϊόν για χρονικό διάστημα 60 μηνών ή στο χρονικό διάστημα 72 μηνών όπου αυτό αναγράφεται στη σελίδα του προϊόντος. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς (λ.χ. της απόδειξης).

Οδηγίες τοποθέτησης

Πριν ανοίξετε το χαρτοκιβώτιο της καμπίνας βεβαιωθείτε ότι είναι το μοντέλο που έχετε παραγγείλει και στις κατάλληλες διαστάσεις για το χώρο σας. Επιστροφές καμπινών με ανοιγμένα χαρτοκιβώτια δεν γίνονται δεκτές. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται πάντοτε από ειδικευμένο τεχνικό. Οι καμπίνες KARAG δεν προσφέρονται για τοποθέτηση από τον τελικό χρήστη. Για να είναι λειτουργικές πρέπει να τοποθετηθούν σωστά από επαγγελματίες τοποθέτες. Ο επαγγελματίας τοποθέτης μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες τοποθέτησης που θα βρει στη συσκευασία της καμπίνας.

Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού

Συντηρείτε τα κινούμενα μέρη της καμπίνας τακτικά προκειμένου να επιτύχετε πολυετή αξιόπιστη λειτουργία χωρίς προβλήματα. Εφαρμόστε βαζελίνη ή baby oil στα ράουλα και στους μεντεσέδες τακτικά. Φροντίστε την ευθυγράμμιση των πορτών μετά από κάποιο χρονικό διάστημα λειτουργίας και το σφίξιμο τυχόν χαλαρών βιδών (από ράουλα κλπ). Επίσης ελέγχετε για τυχόν φθορά των ελαστικών των ράουλων (μία πόρτα που δεν είναι σωστά ζυγισμένη προκαλεί τάχιστη φθορά των ράουλων) και αντικαταστήστε τα.

Καθαρίστε τακτικά την καμπίνα σας μόνο με ζεστό νερό, ξύδι και μαλακό πανί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για την αποφυγή δημιουργίας πέτρας από διαδοχικές στρώσεις συσσωρευμένων αλάτων. Εάν παραμελήσετε την καμπίνα σας με προοπτική για παράδειγμα να την καθαρίσετε πολύ καλά κάθε έξι μήνες, η χρήση ισχυρών καθαριστικών που θα απαιτηθούν θα καταστρέψει την επινικέλωση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση χλωρίου. Ο τακτικός καθαρισμός με ήπια μέσα θα σας προσφέρει διατήρηση του υλικού σαν καινούργιο.

3. Ακρυλικές μπανιέρες και ντουζιέρες
Η εγγύηση καλύπτει 10 χρόνια για την ποιότητα και ανθεκτικότητα του υλικού και τον χρωματισμό στις μπανιέρες και ντουζιέρες. Η προμηθεύτρια εταιρεία μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια αναλαμβάνει την επισκευή μέρους της μπανιέρας & ντουζιέρας ή την αντικατάστασή της, κατά την κρίση της εταιρείας, εφόσον το ελάττωμα οφείλεται στην κατασκευή της. Η εγγύηση έχει ισχύ από την ημερομηνία πώλησης η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς (λ.χ. της απόδειξης). Η εγγύηση ισχύει μόνο για τις μπανιέρες χωρίς σύστημα υδρομασάζ.

Η εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα και αξεσουάρ που εγκαταστάθηκαν στη μπανιέρα ή ντουζιέρα. Ακόμη δεν καλύπτονται φθορές ή ολική καταστροφή που έχει προκληθεί από αμέλεια στον καθαρισμό, τη συντήρηση την λανθασμένη χρήση και από την κακή τοποθέτηση ή μεταφορά. Η decolab δεν ευθύνεται για έξοδα αντικατάστασης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει:
• Όταν η εγκατάσταση της μπανιέρας ή ντουζιέρας δεν έχει γίνει από ειδικευμένο τεχνικό βάσει των έγγραφων σχετικών οδηγιών που τη συνοδεύουν.
• Όταν στην μπανιέρα έχει τοποθετηθεί μηχανισμός υδρομασάζ ή αερομασάζ από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).
• Όταν η μπανιέρα ή ντουζιέρα έχει δεχθεί παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις από πρόσωπο φυσικό ή νομικό.
• Όταν δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού που αναφέρονται από την εταιρεία.

Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού

Μην αφαιρείτε από την επιφάνεια της μπανιέρας ή ντουζιέρας το προστατευτικό φιλμ πριν τελειώσουν όλα τα συνεργεία τις εργασίες στο μπάνιο σας. Καθαρίζετε την μπανιέρα ή ντουζιέρα σας αμέσως μετά την χρήση. Με τον άμεσο καθαρισμό αποφεύγετε την συσσώρευση κατάλοιπων από σαπούνι και άλατα. Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό τους συρμάτινα σφουγγάρια, μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα και σκληρά καθαριστικά (π.χ. σκόνες καθαρισμού, κεζάπ κ.α.). Διορθώνετε τις βρύσες που στάζουν μέσα στην μπανιέρα ή την ντουζιέρα.

Οι ακρυλικές μπανιέρες ή ντουζιέρες της εταιρείας KARAG λόγω της δομής και των υλικών κατασκευής της, έχουν τη δυνατότητα να επιδιορθωθούν αν προκληθεί ζημιά από κακή χρήση ή ακατάλληλο καθαρισμό. Έτσι στις περιπτώσεις που προκληθούν γρατσουνιές, αμυχές ή λόγω αμέλειας στον καθαρισμό της επικαθίσουν άλατα του νερού στην επιφάνεια της, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα το σετ επιδιόρθωσης ή την ειδική γυαλιστική αλοιφή.

4. Κολώνες σταθερού ντους
Η εγγύηση καλύπτει το προϊόν για χρονικό διάστημα 24 μηνών ή σε διαφορετικό χρονικό διάστημα όπου αυτό αναγράφεται στη σελίδα του προϊόντος. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς (λ.χ. της απόδειξης).

Οδηγίες τοποθέτησης

Πριν την τοποθέτηση αφήστε να τρέξει κάποια ποσότητα νερού από τις σωληνώσεις για τον καλύτερο καθαρισμό τους και την εκκένωση από τυχόν ακαθαρσίες οι οποίες μπορούν να εισέλθουν στον μηχανισμό της μπαταρίας. Πάντα χρησιμοποιείτε φίλτρο δικτύου για τον καθαρισμό του νερού πριν αυτό ρεύσει στις σωληνώσεις του κτιρίου. Καθαρίστε καλά τις σωληνώσεις του δικτύου αλλά και της μπαταρίας πριν την τοποθέτηση. Πάντα τοποθετείτε την εγκεκριμένη φλάντζα μεταξύ μπαταρίας και εγκατάστασης. Μην σφίγγετε πολύ τα σπιράλ της μπαταρίας με κλειδί. Δεν είναι απαραίτητο και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα σπιράλ σας. Τα σπιράλ δεν πρέπει να είναι “στριμμένα” γύρω από τον διαμήκη άξονα τους αλλά σε χαλαρή θέση.

Οδηγίες συντήρησης και καθαρισμού

Καθαρίζετε το φίλτρο της μπαταρίας τακτικά και οπωσδήποτε μετά την τοποθέτηση για να αποφύγετε μείωση της ροής του νερού. Καθαρίζετε την μπαταρία μόνο με υγρό κρεμοσάπουνο και ζεστό νερό με μαλακό πανί.

Αποφύγετε οπωσδήποτε χημικά προϊόντα και γυαλιστικά. Η εταιρία δε θα ανταποκριθεί σε κανένα πρόβλημα που θα παρουσιαστεί λόγω μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω.